FRIDA

Jag heter Frida. Jag är bra på att vänta, bra på att låta tiden gå. Jag tycker om monster, sand, jord och sten. Science fiction. Hål och mossor. Att mikroskopera, leta strandfynd, sortera, rensa ogräs, spela spel, rita.

Det vackraste är kombinationen av växter, avgrundsdjup, gullighet, regnbågens alla färger och blod. Oskuld och skuld. Ljuset i sprickorna. Mörkret i blicken.